Imieniny:

                    

Adres

Dokumenty

Wzory dokumentów

Rekrutacja  2016/2017

Hymn

Patron

Biblioteka

Świetlica

Sport

 

Plan lekcji

Zajęcia pozalekcyjne

Dzwonki

Podręczniki

Projekty gimnazjalne

Kasy oszczędności

Samorząd

Gazetka

 

Kadra

 

Rada Rodziców

Pedagogika

Psychologia w pigułce

 

Język angielski

Udział w projektach

 

 

 

 Statut Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana Czarnieckiego z Oddziałami Integracyjnymi w Sulejówku

 Regulamin organizacji oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstwowej nr 2

 Statut Gimnazjum Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Czarnieckiego nr 2 w Sulejówku

 Program Wychowawczy

 Program Profilaktyczny

 Prawa i obowiązki ucznia

 Koncepcja funkcjonowania i rozwoju ZS nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Sulejówku 2012 - 2017

 

Copyright © 2005-2015

http://adstat.4u.pl/s4u.gif