Imieniny:

                    

Adres

Dokumenty

Wzory dokumentów

Rekrutacja  2016/2017

Hymn

Patron

Biblioteka

Świetlica

Sport

 

Plan lekcji

Zajęcia pozalekcyjne

Dzwonki

Podręczniki

Projekty gimnazjalne

Kasy oszczędności

Samorząd

Gazetka

 

Kadra

 

Rada Rodziców

Pedagogika

Psychologia w pigułce

 

Język angielski

Udział w projektach

 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

 

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wycho­wawczych

 1 września 2016r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia  – 31 grudnia 2016r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

3.

Ferie zimowe:

13 lutego – 26 lutego  2017 r.:

 (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

13 – 18 kwietnia 2017r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.

 

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

-           część humanistyczna

-           część matematyczno-przyrodnicza

-           część z języka obcego nowożytnego

 

a)         dodatkowy termin w gimnazjach

-           część humanistyczna

-           część matematyczno-przyrodnicza

-           część z języka obcego nowożytnego

 

 

ustali

Centralna Komisja Egzaminacyjna

(www.cke.edu.pl)

 

 

 

(podstawa prawna:

§ 33 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

a)      w szkołach podstawowych
b)      w szkołach gimnazjalnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 (zgodnie z Roz. Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

23 czerwca 2017r.

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  zgodnie z § 5
ust. 1-2 Rozporządzenia MENiS z dn. 18.04.2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
(zmiana z dn. 5.10.2010r.):

 


                                                                                

 

 

      ZEBRANIA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

 20 września 2016r.

Zebranie rodziców

 18 października 2016r.

Zebranie rodziców

 15 listopada 2016r.

Zebranie rodziców

 20 grudnia 2016r.

Zebranie rodziców – propozycja ocen półrocznych

 17 stycznia 2017r.

Zebranie rodziców

 21 marca 2017r.

Zebranie rodziców

 kwietnia 2017r.

Zebranie rodziców

 16 maja 2017r.

Zebranie rodziców – propozycja ocen rocznych

 

 

 

Copyright © 2005-2015

http://adstat.4u.pl/s4u.gif