Imieniny:

                   

Adres

Dokumenty

Wzory dokumentów

Hymn

Patron

Biblioteka

Świetlica

Sport

 

Plan lekcji

Zajęcia pozalekcyjne

Dzwonki

Podręczniki

Projekty gimnazjalne

Kasy oszczędności

Samorząd

Gazetka

 

Kadra

 

Rada Rodziców

Pedagogika

Psychologia w pigułce

 

Język angielski

Udział w projektach

 

 

 

          PROJEKT  "Energia i wiatr"

 

W Szkole Podstawowej nr 2 w Sulejówku od maja 2016r realizowany jest projekt interdyscyplinarny „Energia i wiatr”. Jest on częścią innowacyjnego programu edukacyjnego "Ogarnij inżynierię" fundacji Katalyst Engineering, który łączy inżynierię, technologię druku 3D z wiedzą z przyrody, matematyki, informatyki i techniki. W roku szkolnym 2016/2017 projekt będzie kontynuowany w klasach szóstych. W oparciu o materiały dydaktyczne i sprzęt zapewniony przez Fundację uczniowie podczas lekcji przyrody, informatyki, matematyki, techniki i plastyki wzbogacają swoją wiedzę na temat różnych rodzajów energii, sposobów jej pozyskiwania oraz konstruują swoje modele turbin wiatrowych. W ramach modułu dzieci uczą się rozwiązywać problemy metodą naukową – określają problemy, poszukują rozwiązań, planują działania, realizują swój projekt, by następnie go przetestować i udoskonalić. Na zajęciach dzieci uczą się kreatywnego rozwiązywania problemów, współpracy i pracy zespołowej – umiejętności niezbędnych, by odnieść sukces w dorosłym życiu. Uczniowie stają się odkrywcami i konstruktorami. Poznają praktyczne zastosowanie pojęć i koncepcji naukowych. Taka metoda pracy sprawia, że uczniowie dużo bardziej angażują się w lekcje i są zmotywowani do uczenia się przedmiotów ścisłych i przyrodniczych.

 

 

OGARNIJ INŻYNIERIĘ

Drukarka 3D (galeria)

Drukarska 3D

 

Copyright © 2005-2015

http://adstat.4u.pl/s4u.gif