Imieniny:
                    

Adres

Dokumenty

Wzory dokumentów

Rekrutacja  2016/2017

Hymn

Patron

Biblioteka

Świetlica

Sport

 

Plan lekcji

Zajęcia pozalekcyjne

Dzwonki

Podręczniki

Projekty gimnazjalne

Kasy oszczędności

Samorząd

Gazetka

 

Kadra

 

Rada Rodziców

Pedagogika

Psychologia w pigułce

 

Język angielski

Udział w projektach

 

 

 

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

   SZKOŁA PODSTAWOWA  NR 2
 
 Zarządzenie dotyczące rekrutacji do oddziału przedszkolnego
 
Informacja dotycząca rekrutacji do oddziału przedszkolnego
 
Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego
 Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym
 Oświadczenie o czasie pobytu w oddziale przedszkolnym
 Informacja o rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej
 
Zgłoszenie dziecka do klasy I
 
Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I
 Oświadczenie dotyczące rodzeństwa kandydata w ZS nr 2
 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
 Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

 
GIMNAZJUM NR 3

 Zarządzenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty dotyczęce rekrutacji
 Załącznik nr 1 do w/w zarządzenia- harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
 Załącznik nr 2 do w/w zarządzenia- harmonogram czynności w postępowaniu uzupełniającym
 Uchwała Rady Miasta Sulejówek (rekrutacja gimnazjum)
 Zarządzenie Dyrektora szkoły dot. rekrutacji w gimnazjum
 Informacja o rekrutacji w gimnazjum
 Zgłoszenie ucznia do gimnazjum
 Wniosek o przyjęcie ucznia do gimnazjum 

 
 

Copyright © 2005-2015